ขับรถทางไกลยังไงให้ประหยัดน้ำมัน

  1. เช็กลมยางก่อนเดินทาง ตรวจสอบให้ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะถ้าลมยางอ่อนเกิน รถจะกินน้ำมันมากขึ้น ในขณะเดียวกันหากลมยางแข็งเกิน รถอาจจะเกาะถนนได้ไม่ดี

  2. อย่าเร่งและเบรกโดยไม่จำเป็น การเร่งแต่ละครั้ง เครื่องยนต์ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ

  3. เมื่อเดินทางไกลควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ โดยใช้ความเร็ว 80-90 กม./ชม. หรือใช้ cruise control ที่ช่วยควบคุมความเร็วให้คงที่อัตโนมัติ สะดวกสบายสำหรับการเดินทางไกล

  4. ลดสัมภาระที่ไม่จำเป็น เพราะรถที่บรรทุกสัมภาระมากเกินไป จะทำให้รถแบกน้ำหนักมากขึ้น กินพลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้นนั่นเอง

  5. วางแผนการเดินทาง โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อ้อมหรือมีการจราจรติดขัด เพียงเท่านี้เราก็สามารถลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้แล้ว
     

นอกจากเทคนิค 5 ข้อที่นำมาฝากแล้ว ใครที่ขับ ALL NEW ISUZU D-MAX ก็สบายใจได้มากขึ้นในเรื่องการประหยัดน้ำมัน เพราะเทคโนโลยีการออกแบบเพื่อ Aerodynamic ที่ดีขึ้น ทั้งลวดลายลู่ลมแผงกันลมด้านหน้า Wind Guard, หลังคา Stylish Aero roof, กันชนท้าย Integrated Bumper เพื่อให้รถมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น