น้ำหล่อเย็น เติมแค่ไหนจึงจะเหมาะสม ?

น้ำหล่อเย็น หรือ Coolant มีข้อดีต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานของเครื่องยนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากช่วยเพิ่มจุดเดือดของน้ำในระบบระบายความร้อน ทำให้น้ำระเหยช้าลง ป้องกันการเกิดสนิมและคราบตะกรัน ลดการอุดตันในท่อทางเดินต่างๆ และช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆ แต่หากเติมน้ำหล่อเย็นในอัตราที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลให้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ภายในระบบหล่อเย็นเสียหายได้เช่นกันค่ะ 
 

➡ ระดับการเติมน้ำหล่อเย็นที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่าง
➡ การเติมน้ำหล่อเย็นมากเกินไป อาจทำให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง
➡ การเติมน้ำหล่อเย็นน้อยเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพการต่อต้านการผุกร่อนลดลง