วางแผนการเดินทาง โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อ้อม หรือมีการจราจรติดขัด


วางแผนการเดินทาง โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อ้อมหรือมีการจราจรติดขัด
ด้วย Built-in Navigator เพียงเท่านี้เราก็สามารถลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้แล้ว