สีไฟของรถสัญลักษณ์บนหน้าปัดรถ มีความหมายอย่างไรบ้าง ?

นอกจากสัญลักษณ์ต่างๆ บนแผงหน้าปัด ถือเป็นสิ่งที่ช่วยตรวจสอบความผิดปกติของรถยนต์และแจ้งเตือนให้เราทราบแล้ว สีไฟของสัญลักษณ์ต่างๆ ก็มีความหมายด้วยเช่นกัน
 

ดังนั้นผู้ใช้รถควรให้ความสำคัญ และหมั่นสังเกตอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งของตัวเองและเพื่อนร่วมทางนะครับ ด้วยความห่วงใยจากอีซูซุ