อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2564

อบรมต่อใบขับขี่ทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วนะ

วิธีการมีดังนี้

 1. เข้าสู่ Website และทำการลงทะเบียน

  คลิกเพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ จากนั้นทำการกด “ลงทะเบียนเข้ารับการ อมรม ” แล้วทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนเมื่อเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่ม "ขั้นตอนต่อไป" เพื่อเข้าสู่การรับชมวีดีโอการอบรม
 2. ดูวีดีโอการอบรมตามใบขับขี่ที่ต้องการต่ออายุ

  เลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ จากนั้นดูวีดีโออบรมให้จบ
 3. ตอบคำถามให้ถูกต้องทั้ง 3 ข้อ

  เมื่อทำการดูวีดีโออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตอบแบบสอบถามจากแบบทดสอบหลังอบรมให้เรียบร้อยทั้ง 3 ข้อ
 4. กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนและเสร็จสิ้นการอบรม

  กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถเพื่อรับผลการอบรม จากนั้นทำการคลิกที่ปุ่ม "เสร็จสิ้นการอบรม"
 5. ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์

  เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ให้ทำการตรวจสอบสถานะการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ แล้วนำผลที่ได้ไปยกเว้นการเข้าอบรมที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที

ผลการอบรมมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม ก่อนจะไปขนส่งเพื่อทำการทดสอบด้านอื่นๆอย่าลืมจองคิวผ่านทางผ่านแอป DLT Smart Queue หรือทาง https://gecc.dlt.go.th เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

ที่มา กรมการขนส่งทางบก