4 ข้อควรรู้คู่ป้ายแดง ไม่อยากโดนปรับ ต้องทำตามนี้

ป้ายแดง ถือเป็นป้ายชั่วคราวที่กรมการขนส่งทางบกออกให้รถคันนั้นๆ ระหว่างรอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาว และเพื่อยืนยันว่ารถคันนั้นๆ สามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย แต่รถป้ายแดงก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างจากรถยนต์ป้ายขาวทั่วไป หากใช้ผิดอาจถูกปรับได้ แล้วสำหรับใครที่มีแพลนจะออกรถใหม่หรือกำลังใช้รถป้ายแดงอยู่ ถ้าไม่อยากโดนปรับ ต้องทำตามนี้ ด่วนๆเลย!!

 

1.ควรพกสมุดคู่มือประจำรถติดรถไว้เสมอ

     ผู้ขับขี่จะต้องพกสมุดคู่มือติดรถไว้ตลอด และต้องบันทึกรายละเอียดทุกครั้งที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ขับ ยี่ห้อรถ หมายเลขตัวรถ/เครื่องยนต์ของรถระยะเวลาการใช้รถ และสถานที่ที่จะไป เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีการเรียกตรวจ

 

2.รถป้ายแดง ห้ามใช้เกิน 30 วัน

     ห้ามใช้ทะเบียนรถป้ายแดงเกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกรถหรือมีระยะทางการใช้งานไม่เกิน 3,000 กม. นั่นเอง หากใช้งานเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่ามีความผิดตาม พ...รถยนต์ พ.. 2522 ซึ่งจะมีโทษปรับถึง 10,000 บาท 

 

3.ห้ามใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืน

     รถป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลา 06.00 – 18.00 .เท่านั้น (สามารถอนุโลมให้วิ่งได้ไม่เกิน 20.00 .) เนื่องจากป้ายสีแดงมองเห็นไม่ชัดเจนในที่มืดและง่ายต่อการกระทำผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะโดนปรับสูงสุด 10,000 บาท **แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้  ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน**

 

4.ห้ามขับรถป้ายแดงข้ามเขต

     เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายหรือที่จดทะเบียนกับขนส่งไว้เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะต้องโดนปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท

 

     แต่หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานข้ามเขต จะต้องมีการลงบันทึกการใช้รถอย่างละเอียด ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนเสมอ ด้วยการให้นายทะเบียนเซ็นกำกับเพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งจะมีการกำหนดวันกลับอย่างชัดเจนในบันทึกทั้งไปและกลับ