กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง คือ ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ และศูนย์บริการหลังการขายครบวงจร เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2501 ได้เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ “อีซูซุ” โดยเริ่มเป็นรถ 6 ล้อ หน้าจี๊ป เครื่องยนต์ดีเซล ...


ปี พ.ศ. 2504
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ “อีซูซุ” อย่างเป็นทางการ จากบริษัท มิตซูบิชิ ประเทศไทย จำกัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ “อีซูซุ” ทุกรุ่น ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศรีสำโรงฮกอันตึ๊ง”
 

ปี พ.ศ. 2511
ได้เริ่มก่อตั้งบริษัท เมื่อปีพุทธศักราช 2511 ภายใต้แบรนด์รถยนต์ของอีซูซุ หนึ่งในแบรนด์รถยนต์ชั้นนำประเทศไทย โดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศรีสำโรงฮกอันตึ๊ง ได้ย้ายจากอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มาอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 

ปี พ.ศ. 2513
ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศรีสำโรงฮกอันตึ๊ง” มาเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัย ฮกอันตึ๊ง” และในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนนามมาเป็น “บริษัท สุโขทัย ฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด”

ซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการ “อีซูซุ” ทุกรุ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย ต่อมากิจการได้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และได้มีการขยายกิจการออกไปครอบคลุม 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ มีจำนวนพนักงานกว่า 500 คน

ประกอบด้วย

 • ฝ่ายขาย ที่พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำ ให้บริการตลอด 7 วันทำการ
 • ฝ่ายบริการ ที่พร้อมให้บริการด้วยทีมช่างผู้ชำนาญงาน ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานอีซูซุ  
 • ฝ่ายอะไหล่ พร้อมบริการอะไหล่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า


จนถึงปัจจุบันกลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง มีการจำหน่ายรถยนต์ไปแล้วกว่า 50,000 คัน มีจำนวนโชว์รูม และศูนย์บริการมากถึง 7 สาขา ดังนี้

 1. บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปีพุทธศักราช 2511 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 206/4-8 ถนนจรดวิถีถ่อง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสามารถรองรับรถเข้าศูนย์บริการได้กว่า 100 คันต่อวัน
   
 2. บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปีพุทธศักราช 2532 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการทั้งด้านการจำหน่ายรถยนต์ อีซูซุ และศูนย์บริการมาตรฐาน ซึ่งสามารถรองรับรถเข้าศูนย์บริการได้กว่า 120 คันต่อวัน
   
 3. บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันตึ๊ง จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปีพุทธศักราช 2538 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 180 หมู่ 5 ถนนพิษณุโลก - เด่นชัย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดให้บริการทั้งด้านการจำหน่ายรถยนต์ อีซูซุ และศูนย์บริการมาตรฐาน ซึ่งสามารถรองรับรถเข้าศูนย์บริการได้กว่า 70 คันต่อวัน
   
 4. บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปีพุทธศักราช 2542 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เปิดให้บริการทั้งด้านการจำหน่ายรถยนต์ อีซูซุ และศูนย์บริการมาตรฐาน ซึ่งสามารถรองรับรถเข้าศูนย์บริการ ได้กว่า 50 คันต่อวัน
   
 5. บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง สาขาแม่สอด เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปีพุทธศักราช 2544 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 100 หมู่ 1 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดให้บริการทั้งด้านการจำหน่ายรถยนต์ อีซูซุ และศูนย์บริการมาตรฐาน ซึ่งสามารถรองรับรถเข้าศูนย์บริการได้กว่า 50 คันต่อวัน
   
 6. บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด สาขาสวรรคโลก เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปีพุทธศักราช 2552 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 79/15 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการทั้งด้านการจำหน่ายรถยนต์ อีซูซุ และศูนย์บริการมาตรฐาน ซึ่งสามารถรองรับรถเข้าศูนย์บริการได้กว่า 40 คันต่อวัน
   
 7. บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด สาขาอินโดจีน เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปีพุทธศักราช 2555 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการทั้งด้านการจำหน่ายรถยนต์ อีซูซุ และศูนย์บริการมาตรฐาน “กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง” ได้เพิ่มศักยภาพพัฒนางานบริหารให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ได้ทำการเปิดศูนย์ เคาะ พ่นสีรถยนต์ตามมาตรฐานอีซูซุ และส่วนงานประกันภัย

   
 8. บริษัท อีซูซุคาร์เซ็นเตอร์เพ้นท์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปีพุทธศักราช 2550 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สาขาพิษณุโลก เปิดให้บริการงาน เคาะ พ่นสี ซ่อมสี ตัวถังรถยนต์ ทั้งงานซ่อมหนักและงานเก็บสี ตามมาตรฐานของอีซูซุ ภายใต้บริษัทประกันภัยชั้นนำ โดยใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งทางด้านการประเมินราคาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วยประสบการณ์ และการประเมินราคาที่แม่นยำ

  พร้อมเครื่องมือ แท่นดึงตัวถังพร้อมเครื่องวัดแบบ 3 มิติ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องวัดความเสียหายของตัวรถ ประเมินความเสียหาย โดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร เครื่องมือและอุปกรณ์ การซ่อมที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถมั่นใจได้ว่า รถจะกลับมาสู่สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจด้วยเทคโนโลยีห้องอบสี ที่ทันสมัยได้รับมาตรฐาน ใช้สำหรับการพ่นสี อบสีรถ ให้กลับมาสวยงามดั่งเดิม ด้วยเทคโนโลยีสีซ่อมรถยนต์สูตรน้ำยี่ห้อ RM ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะใช้สารระเหยพร้อมระบบกำจัดฝุ่นละออง ไม่ให้ฟุ้งกระจาย และเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับประกันงานซ่อมสี 1 ปีเต็ม มั่นใจเลือกใช้อะไหล่แท้ 100 % เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่ากว่า
   
 9. บริษัทอีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด ฝ่ายงานประกันภัย เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อปีพุทธศักราช 2551 เปิดให้บริการงานประกันภัย ภายใต้เครือบริษัทประกันภัยชั้นนำ ให้คำแนะนำการต่ออายุประกันภัยรถยนต์ปี 2 ขึ้นไป ใส่ใจในทุกรายละเอียด และให้คำปรึกษากับสิทธิประโยชน์ ของผู้เอาประกันที่ได้รับ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดแก่ลูกค้า ที่เลือกใช้บริการกลุ่มอีซูซุอกอันตึ๊ง

 

" ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊งจะเดินหน้า มุ่งมั่น พัฒนา ดูแลรถยนต์
ของลูกค้า ตลอดอายุการใช้งาน และพัฒนาการให้บริการ โดยปรับปรุงและพัฒนาในรูปแบบที่ทันสมัย
ทั้งด้านการขายและบริการ
เพื่อเอาใจใส่ลูกค้าและเพื่อความมั่นใจของลูกค้า ตลอดไป "