รถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุ
มีการรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือระยะทางที่รถวิ่ง 100,000 กิโลเมตรแรก แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน นับจากวันส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้ารายแรก โดยลูกค้าจะต้องนำรถเข้าตรวจเช็กตามระยะตามกำหนด

 
รายการนอกเหนือการรับประกันตัวรถ
 
  • แบตเตอรี่ รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต
  • ยางรถยนต์ รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต

 

โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นการรับประกัน
เพิ่มเติมได้ที่สมุดรับประกัน

 

 

ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ
 

 

เปรียบเทียบ
การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง