ศูนย์บริการจำหน่ายรถยนต์


บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด (สาขาพิษณุโลก)

ที่อยู่ : 19/1 ม. 4 ถ. สิงหวัฒน์ ต. บ้านคลอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ :  0 5524 4674 - 6

วันและเวลาทำการ :   

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00


จำหน่าย :   รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

 https://www.facebook.com/isuzupl

 

บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด (สาขาสี่แยกอินโดจีน)

ที่อยู่ : 168 ถ. พิษณุโลก-หล่มสัก ต. สมอแข อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0 5500 0688 - 9

วันและเวลาทำการ :  

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00


จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

https://www.facebook.com/isuzuindo

 

บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด (สาขาสุโขทัย)

ที่อยู่ : 206/4-8 ถ. จรดวิถีถ่อง ต. ธานี อ. เมือง จ. สุโขทัย 64000

โทรศัพท์ : 0 5561 1130

วันและเวลาทำการ :  

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
วันอาทิตย์ 08:30 - 15:30


จำหน่าย :  รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

https://www.facebook.com/isuzusti


บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด (สาขาสวรรคโลก)

ที่อยู่ : 79/15 ม. 1 ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 64110

โทรศัพท์ : 0 5564 3434

วันและเวลาทำการ :  

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
วันอาทิตย์ 08:30 - 15:30


จำหน่าย :  รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

https://www.facebook.com/isuzusawan


บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด (สาขาตาก)

ที่อยู่ : 127 ม. 1 ถ. พหลโยธิน ต. แม่ท้อ อ. เมือง จ. ตาก 63000

โทรศัพท์ : 0 5551 2566

วันและเวลาทำการ :  

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00


จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

https://www.facebook.com/isuzutakk


บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด (สาขาแม่สอด)

ที่อยู่ : 16/12 ถ. เอเซีย ต. แม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก 63110

โทรศัพท์ : 0 5553 3100 - 101

วันและเวลาทำการ :  

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00


จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

https://www.facebook.com/isuzumaesot

 

บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันตึ๊ง จำกัด (สาขาอุตรดิตถ์)

ที่อยู่ : 180 ม. 5 ถ. พิษณุโลก-เด่นชัย ต. ป่าเซ่า อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 0 5544 1090 - 4

วันและเวลาทำการ : 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00


จำหน่าย : รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ รถบรรทุกอีซูซุ

https://www.facebook.com/Isuzuutt